Vladislav Polyakov - Olympians in USMS

Olympic Event Results for Vladislav Polyakov

YearCountrySportRoleEventPlace
2004KazakhstanSwimmingAthlete100 Breast5
2004KazakhstanSwimmingAthlete200 Breast5
2008KazakhstanSwimmingAthlete100 Breast17
2008KazakhstanSwimmingAthlete200 Breast15
2012KazakhstanSwimmingAthlete100 Breast34

Sponsor #52Sponsor #25Sponsor #20Sponsor #61Sponsor #43
Sponsor #59Sponsor #56Sponsor #42Sponsor #49Sponsor #60
Sponsor #62Sponsor #41Sponsor #29Sponsor #13Sponsor #58Sponsor #14Sponsor #36