Vladislav Polyakov - Olympians in USMS

Olympic Event Results for Vladislav Polyakov

YearCountrySportRoleEventPlace
2004KazakhstanSwimmingAthlete100 Breast5
2004KazakhstanSwimmingAthlete200 Breast5
2008KazakhstanSwimmingAthlete100 Breast17
2008KazakhstanSwimmingAthlete200 Breast15

Sponsor #43Sponsor #58Sponsor #13Sponsor #36Sponsor #49
Sponsor #56Sponsor #62Sponsor #41Sponsor #29Sponsor #25
Sponsor #59Sponsor #52Sponsor #51Sponsor #60Sponsor #61Sponsor #42Sponsor #20Sponsor #14