Vladislav Polyakov - Olympians in USMS

Olympic Event Results for Vladislav Polyakov

YearCountrySportRoleEventPlace
2004KazakhstanSwimmingAthlete100 Breast5
2004KazakhstanSwimmingAthlete200 Breast5
2008KazakhstanSwimmingAthlete100 Breast17
2008KazakhstanSwimmingAthlete200 Breast15
2012KazakhstanSwimmingAthlete100 Breast34

Sponsor #29Sponsor #58Sponsor #36Sponsor #60Sponsor #62
Sponsor #49Sponsor #56Sponsor #13Sponsor #41Sponsor #20
Sponsor #25Sponsor #59Sponsor #14Sponsor #42Sponsor #52Sponsor #61Sponsor #43