Vladislav Polyakov - Olympians in USMS

Olympic Event Results for Vladislav Polyakov

YearCountrySportRoleEventPlace
2004KazakhstanSwimmingAthlete100 Breast5
2004KazakhstanSwimmingAthlete200 Breast5
2008KazakhstanSwimmingAthlete100 Breast17
2008KazakhstanSwimmingAthlete200 Breast15
2012KazakhstanSwimmingAthlete100 Breast34

Sponsor #60Sponsor #43Sponsor #61Sponsor #41Sponsor #49
Sponsor #42Sponsor #14Sponsor #36Sponsor #62Sponsor #25
Sponsor #59Sponsor #13Sponsor #20Sponsor #52Sponsor #29